Dalumgård A/L afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 31. maj 2021

blev afholdt i Kristiansdals Boligforenings mødelokale, Dianavænget 15B.

Referat:

Bestyrelsen + 10 medlemmer samt en gæst, Tom Andersen, Stofa, deltog og alle kunne fremvise gyldigt Coronapas.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretningen
  3. Regnskabet 2020/21
  4. Indkomne spørgsmål
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Referat:

ad 1. Medlem, Anders Storm-Jensen blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

ad 2. Beretningen (kan rekvireres hos kassereren) blev forelagt af formand Søren Lauridsen, og blev enstemmigt godkendt.

ad 3. Regnskabet blev forelagt af kassereren Henning Jespersen. Regnskabet blev godkendt.

ad 4. Ingen indkomne forslag.

ad 5. Genvalg til Jan Seidel og Henning Jespersen.

ad 6. Aage Hein, første suppleant, og Ole Grill blev valgt.

ad 7. Ole Skou og Poul Brønserud blev genvalgt.

ad 8. Morten Vistesen blev genvalgt.

ad 9. Tom Andersen, Stofa, svarede på tekniske problemer hos enkelte af de fremmødte medlemmer/brugere.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen