Fejl på anlæg

Dalumgård Antenne Laug har tegnet en servicekontrakt hos Stofa på vedligeholdelse af anlægget.
Vedligeholdelsen omfatter laugets del af anlægget, men ikke de enkelte medlemmers interne installation.
Ved tilkald måler teknikeren signalet på første fordeler i boligen, og teknikeren giver gerne anvisning på yderligere og nødvendige tiltag.
Et Stofa servicecheck faktureres med 299,- kr. og bestilles hos Kundeservice på telefon 88 30 30 30 +tryk 1
 Såfremt der er for stort signaltab i stikledningen, anbefales det, at den udskiftes - pris p.t. 1.500,- kr. inkl. montering.
Stofa skal forestå udskiftningenså fejlsøgning på første stikdåse fortsat er dækket af serviceaftalen.
Prisen for levering af standard stikledningskabel (op til 30 m) med montering er kun p.t. 1.500 kr. Gravearbejde er for egen regning.

 

Forhør hos forsikringsselskabet om evt. finansiel medvirken til udskiftningen, når der er tale om en kortslutning.
Stikledningen kan lauget ikke forsikre, så det er medlemmets eget ansvar. Skaden er ofte omfattet i rør- og ledningsskadeforsikringen.
Du må ikke selv foretage eller lade foretage uautoriseret indgreb i 1. fordelerdåse. - Ved uautoriseret indgreb vil serviceaftalen ophøre.
Kontakt Stofa - da firmaet har samme prisniveau som el-installatørerne samt har måleudstyr og de rigtige komponenter. Udendørs anlægsforstærkere skal måske også justeres, så det virker, når teknikeren forlader stedet.
Vigtigt, inden Stofa kontaktes:
Kontroller
 egen installation, så fejlen ikke er uforbundne kabler fra fordeler til/mellem apparater eller strømforsyning til forstærker. Kontakt evt. naboer eller genboer, da reparation af intern installation bliver faktureret og i så fald må betales af medlemmet selv.
I givet fald: Aftal omfang og pris med Stofa-teknikeren, forinden arbejdet påbegyndes.
Ved reklamation bedes du kontakte Stofa på følgende telefonnumre:
Stofa teknisk support: 88 30 30 30 + tryk2
Hverdage kl. 8.00 - 21.00
Lør-, søn- og helligdage kl. 09.00 - 17.00
eller e-mail: support@stofanet.dk


Kundeservice og teknisk support

88 30 30 30

Kundeservice:

hverdage 8.00 - 17.00

Teknisk support:

hverdage 8.00 - 21.00

weekend og helligdage 9.00 - 17.00